Starthelyalap 2018 – pályázati felhívás

A HFFA és a SIRESZ közös Starthely Vegyes Bizottsága (SVB) pályázatot hirdet a starthelyek 2018-ban történő kezelésére. A pályázat nyílt, azon részt vehet bárki és bármely szervezet, aki/amely szerepet kíván vállalni starthelyeink fenntartásában. Egy starthely kezelésére több együttműködni kész pályázó is jelentkezhet, mint ahogy egy pályázó több starthely üzemeltetését is vállalhatja.

A Starthelyalapba befizetők idén is egységesen 2000 Ft/fő összeggel járulnak hozzá az erre a célra létrehozott szövetségi keretekhez, melyeket az SVB összevontan kezel. A pályázati rendszer dokumentumai a Starthelyalapba befizető személyek számára betekinthetők.

A pályázatokat –az életszerűséget követve– év közben folyamatosan fogadjuk be és több ütemben fogjuk elbírálni. Kérjük az első ütembe tervezett pályázatokat 2018. március 5-ig benyújtani. Az addig beérkező pályázatok értékelését március 21-ig lezárjuk, és az eredményt közzétesszük. A támogatásként megítélt összegek mérlegelésekor folyamatosan tekintetbe vesszük az év folyamán később várható pályázatok és esedékes kifizetések (pl. Kalocsa) fedezetének biztosítását. A fenntartott keret és a Starthelyalapba érkező évközi befizetések együttesen képezik a pályázati rendszer fedezetét.

Kiemelten támogatott célok:

 • Közkedvelt starthelyeinken továbbra is általánosan támogatott minden a szolgáltatások fejlesztésére (pl. tájékoztató tábla, online szélmérő, kamera stb.) és a repülésbiztonság növelésére irányuló tevékenység.
 • Az egységes tájékoztató táblák formai és tartalmi követelményeit a pályázókkal közösen fogjuk kialakítani.
 • Meglévő online állomás fenntartására (adatkommunikáció, egész éves felügyelet) egységesen 20,000 Ft/év pályázható. Esetlegesen felmerülő javítások, pótlások aktualitás esetén egyedi elbírálás szerint kapnak támogatást.
 • Az egyes starthelyek működtetésének és fejlesztésének finanszírozásán túl kifejezetten ösztönözzük új starthelyek felkutatását, kialakítását és berepülését. ’Új starthely’-nek tekintendő, az a starthely amelyik nem szerepel a https://tinyurl.com/starthelyek starthely katalógusban. Vagy amelyik szerepel, de már használhatatlanná vált. Új helyek –akár csörlős akár hegyi starthelyek– felderítésére és próba berepülésére alkalmanként 10,000 forint pályázható akár utólagosan is, a következő feltételekkel.
 1. az alkalmat legalább a kitűzött találkozó előtt 24 órával meg kell hirdetni a ’Paraglider friends Hungary’ facebook csoportban;
 2. a pályázó feladata az érintett terület és légtér jogszerű használatát biztosítani;
 3. új starthelyenként legfeljebb két alkalom kaphat támogatást;
 4. az útról, a tapasztalatokról beszámoló kerül közlésre a találkozó meghirdetése helyén és erről értesítő emailt kap a starthely katalógus kezelője starthelyek@gmail.com.

A pályázatok a starthelyalap@googlegroups.com címre nyújtandók be. Az emailben vagy annak mellékleteként beadott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a pályázó szervezet vagy személy megnevezése; székhelye/lakcíme; elérhetősége
 • a pályázat tárgya: a kezelésre vállalt starthely(ek) / leszálló(k) megnevezése és földrajzi helye (kevésbé ismert hely esetén pl. GPS koordináta)
 • új starthelynél a repüléssel, megközelítéssel, helyi viszonyokkal kapcsolatos tudnivalók
 • a pályázat keretében vállalt szolgáltatások felsorolása pl.: igény szerinti kaszálás, széljelzők (szalagok vagy bulók) folyamatos biztosítása, akadálymentesítés (bokrok, árkok, buckák megszüntetése stb.), egyéb biztonság növelő vagy kényelmi szolgáltatások
 • az éves, folyamatos teljesítéstől eltérő esetben: tervezett határidő
 • a pályázott bruttó összeg
 • a pályázó közvetlenül vagy közvetve számlaképes-e?
 • korábbi évben támogatást nyert pályázónak a beadványt ki kell egészítenie egy beszámolóval a megelőző pályázatára kapott támogatás összegének a vállalt feladatok teljesítésére bontott felhasználásáról.

Részvételével a pályázó elfogadja, hogy pályázata nyilvános, azt az SVB a befizetők számára betekinthetővé teszi és saját éves beszámolójának mellékletében hivatkozásként felhasználja.

2018. január 22.

Starthely Vegyes Bizottság (SVB)