SVB 2020 Támogatások

A Starthely Vegyes Bizottság (SVB) 2020 évi starthely támogatási pályázatok elosztásáról szóló beszámolója

A Starthely Vegyes Bizottság (SVB) az idei évben igyekezett az első félévben meghozni a  támogatásokról szóló kardinális döntéseket. Ez nem volt egyszerű a kialakult helyzetben, mivel feltehetően a járványhelyzet miatt az éves regisztrációk elhúzódtak. Ezért nehéz döntés volt a támogatások mértékének elbírálása év közben. Az év folyamán még beérkezett további források elosztásával a táblázatban látható eredmények születtek.

A közzétett táblázatban minden beérkezett pályázat szerepel. Az egyes sorok a repülési területek szerinti bontásban tartalmazzák a pályázatban igényelt valamint a megítélt támogatás összege mellett a pályázó (szervezet) nevét és megjelöli az elnyert összeget kifizető szövetséget. A sorokat a tételre vonatkozó részletezés vagy kiegészítő tájékoztatás zárja. A megtörtént kifizetéseknél az átutalás dátuma is szerepel, amit folyamatosan frissíteni fogunk. A jobb alsó sarokban egy link található a pályázati kiírásra, továbbá egy linkláncolat mentén teljes áttekintést nyerhettek az SVB 2016-2020 közötti tevékenységéről is. A táblázatot záró összesítő sorok alatt a pályázók számára történő kifizetésekhez szükséges további információk találhatók. A támogatási összeg kifizetésével kapcsolatos további részleteket illetően kérjük, forduljatok az érintett szövetséghez.

Minden pályázat esetében igyekeztünk a tejes igényelt támogatást megadni. Ahol ez mégsem volt lehetséges, ott legtöbbször a két szövetséghez összesen befizetett éves keretösszeg (Starthelyalap) határaiba ütköztünk és/vagy az adott igényt arányítanunk kellett más hasonló adottságú és látogatottságú, évek óta támogatott starthelyek működési költségeihez. A lehetőségeken belül igyekeztünk rugalmas döntéseket hozni.

Ezen felül  nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy a legtöbb starthelyet engedéllyel használhassuk. Érintett nemzeti parkokkal, hatóságokkal, kezelőkkel folynak a tárgyalások. Megkérünk minden pilótát, hogy a tárgyalások lezárásáig kerüljék el az illegális – elsősorban a pilisi starthelyek használatát, ugyanis egyenlőre azok használata tiltott.

A Starthelyalap közel 20 éves fennállása óta általános szempont – és ennek a következő években nagyobb nyomatékot kívánunk adni –, hogy a Starthelyalapból csak olyan, nem illegális repülési területek kaphatnak támogatást, amelyek minden magyar regisztrált siklórepülő számára korlátozás nélkül használhatók.

2021.01.17

Starthely Vegyes Bizottság

Táblázat

Csobánc szezonnyitó előtti starthelytisztítás

Május 19. szombatra szervezzük a Csobáncra a 5. starthely tisztító napot (eső esetére tartaléknap: május 26.) A munkát akkor tudjuk elvégezni ha legalább 20-25-en leszünk. Szerszámra is szükség lenne, damilos fűnyíró legalább 5-8 kellene, ha van hozzá csillag akkor azzal és néhány vasvilla is elkelne. A fűnyírókba benzin, olaj, damil, a dolgozóknak üdítő és ennivaló biztosítva starthelyalapból.

Találkozó Diszel községi temetőnél, május 19-én, reggel 8 órakor.

A kocsikat itt is  lehet hagyni, az embereket és a szerszámokat én szállítom fel a kápolnáig,vagy aki akar az északi utolsó pincéig feljöhet kocsival itt kb 8-10 autó részére található parkolóhely,  kb ¼ 9-kor érek fel ide,a megbeszélés itt történik, várjon meg mindenki mert a cuccokat fel is kell cipelni a hegyre, kérek mindenkit önállóan ne kezdjen dolgozni.. Akinek a telefonszáma megvan nekem  annak  sms-t is fogok küldeni Ernyőt senki se hozzon. A szervezéshez és a kaja miatt(vega kaját előre jelezni) előzetesen szükséges a várható létszám ismerete,lehetőleg 05.16-ig jelezzetek vissza. Jelentkezés e-mailben – lehetőleg telefonszámmal: bibakft kukac gmail.com

Czuczai György Biba

Starthelyalap 2018 – pályázati felhívás

A HFFA és a SIRESZ közös Starthely Vegyes Bizottsága (SVB) pályázatot hirdet a starthelyek 2018-ban történő kezelésére. A pályázat nyílt, azon részt vehet bárki és bármely szervezet, aki/amely szerepet kíván vállalni starthelyeink fenntartásában. Egy starthely kezelésére több együttműködni kész pályázó is jelentkezhet, mint ahogy egy pályázó több starthely üzemeltetését is vállalhatja.

A Starthelyalapba befizetők idén is egységesen 2000 Ft/fő összeggel járulnak hozzá az erre a célra létrehozott szövetségi keretekhez, melyeket az SVB összevontan kezel. A pályázati rendszer dokumentumai a Starthelyalapba befizető személyek számára betekinthetők.

A pályázatokat –az életszerűséget követve– év közben folyamatosan fogadjuk be és több ütemben fogjuk elbírálni. Kérjük az első ütembe tervezett pályázatokat 2018. március 5-ig benyújtani. Az addig beérkező pályázatok értékelését március 21-ig lezárjuk, és az eredményt közzétesszük. A támogatásként megítélt összegek mérlegelésekor folyamatosan tekintetbe vesszük az év folyamán később várható pályázatok és esedékes kifizetések (pl. Kalocsa) fedezetének biztosítását. A fenntartott keret és a Starthelyalapba érkező évközi befizetések együttesen képezik a pályázati rendszer fedezetét.

Kiemelten támogatott célok:

 • Közkedvelt starthelyeinken továbbra is általánosan támogatott minden a szolgáltatások fejlesztésére (pl. tájékoztató tábla, online szélmérő, kamera stb.) és a repülésbiztonság növelésére irányuló tevékenység.
 • Az egységes tájékoztató táblák formai és tartalmi követelményeit a pályázókkal közösen fogjuk kialakítani.
 • Meglévő online állomás fenntartására (adatkommunikáció, egész éves felügyelet) egységesen 20,000 Ft/év pályázható. Esetlegesen felmerülő javítások, pótlások aktualitás esetén egyedi elbírálás szerint kapnak támogatást.
 • Az egyes starthelyek működtetésének és fejlesztésének finanszírozásán túl kifejezetten ösztönözzük új starthelyek felkutatását, kialakítását és berepülését. ’Új starthely’-nek tekintendő, az a starthely amelyik nem szerepel a https://tinyurl.com/starthelyek starthely katalógusban. Vagy amelyik szerepel, de már használhatatlanná vált. Új helyek –akár csörlős akár hegyi starthelyek– felderítésére és próba berepülésére alkalmanként 10,000 forint pályázható akár utólagosan is, a következő feltételekkel.
 1. az alkalmat legalább a kitűzött találkozó előtt 24 órával meg kell hirdetni a ’Paraglider friends Hungary’ facebook csoportban;
 2. a pályázó feladata az érintett terület és légtér jogszerű használatát biztosítani;
 3. új starthelyenként legfeljebb két alkalom kaphat támogatást;
 4. az útról, a tapasztalatokról beszámoló kerül közlésre a találkozó meghirdetése helyén és erről értesítő emailt kap a starthely katalógus kezelője starthelyek@gmail.com.

A pályázatok a starthelyalap@googlegroups.com címre nyújtandók be. Az emailben vagy annak mellékleteként beadott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a pályázó szervezet vagy személy megnevezése; székhelye/lakcíme; elérhetősége
 • a pályázat tárgya: a kezelésre vállalt starthely(ek) / leszálló(k) megnevezése és földrajzi helye (kevésbé ismert hely esetén pl. GPS koordináta)
 • új starthelynél a repüléssel, megközelítéssel, helyi viszonyokkal kapcsolatos tudnivalók
 • a pályázat keretében vállalt szolgáltatások felsorolása pl.: igény szerinti kaszálás, széljelzők (szalagok vagy bulók) folyamatos biztosítása, akadálymentesítés (bokrok, árkok, buckák megszüntetése stb.), egyéb biztonság növelő vagy kényelmi szolgáltatások
 • az éves, folyamatos teljesítéstől eltérő esetben: tervezett határidő
 • a pályázott bruttó összeg
 • a pályázó közvetlenül vagy közvetve számlaképes-e?
 • korábbi évben támogatást nyert pályázónak a beadványt ki kell egészítenie egy beszámolóval a megelőző pályázatára kapott támogatás összegének a vállalt feladatok teljesítésére bontott felhasználásáról.

Részvételével a pályázó elfogadja, hogy pályázata nyilvános, azt az SVB a befizetők számára betekinthetővé teszi és saját éves beszámolójának mellékletében hivatkozásként felhasználja.

2018. január 22.

Starthely Vegyes Bizottság (SVB)